Behaal en behoud uw partnercertificering, wij helpen u graag!

Uw organisatie is Cisco- en/of NetApp-channelpartner. Dit partnerschap is behaald nadat verschillende medewerkers in de loop van de tijd trainingen hebben gevolgd en examens hebben behaald. Een proces dat energie, tijd en geld heeft gekost. Een proces dat met het certificeren van de medewerkers niet afgerond was. Integendeel. Toen begon het pas.

Want: de verschillende medewerkers beschikken over verschillende certificeringen. Die op verschillende momenten verlopen. Voortdurende monitoring is dus noodzakelijk. Wanneer moet welke medewerker opnieuw examen doen? Moet hij voorafgaand aan dat examen een training volgen? Wanneer is die training beschikbaar? Belangrijker: wanneer is de medewerker beschikbaar? Zijn er in de tussentijd nieuwe voorwaarden gesteld in het partnerprogramma? Wat gebeurt er wanneer een medewerker de organisatie verlaat? Een tijdrovende en ingewikkelde bezigheid. U kunt het zich echter niet permitteren uw aandacht te laten verslappen, want van de certificering hangt veel af. Uw korting op de aankoop van producten bijvoorbeeld en de mate van verkoopondersteuning vanuit Cisco en/of NetApp.

Zou het niet prettig zijn wanneer Fast Lane u dit werk uit handen neemt?

Op basis van jarenlange ervaring met de channelpartnerprogramma’s ontwikkelden wij een certificeringdatabase die zowel de voorwaarden van het channelpartnerprogramma weergeeft als de weg die uw organisatie moet bewandelen om de gewenste certificering te behalen en behouden.


De voordelen voor uw organisatie?
Duidelijkheid en overzicht. U heeft op ieder willekeurig moment inzicht in:

 • De meest actuele voorwaarden uit het channelpartnerprogramma.
  Welke examens, certificeringen en trainingen zijn nodig voor welke certificering?
 • De plaats die uw organisatie binnen het programma inneemt.
  Waar staat uw organisatie?
 • De weg die uw organisatie moet bewandelen om het doel te bereiken.
  Welke certificeringen en/of examens ontbreken nog?
 • Een gedetailleerd opleidingsprogramma per medewerker.
  Welke medewerker vult welke rol in en welke trainingen zijn hiervoor nodig?
 • De eventuele risico’s die uw organisatie loopt.
  Welke certificeringen verlopen op welk moment en wat gebeurt er als een gecertificeerd medewerker uw organisatie verlaat?

Kortom: u bespaart zich tijd en energie, en weet zich ervan verzekerd dat uw channelpartnercertificering in goede handen is. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle gegevens. De privacy van zowel uw organisatie als uw medewerkers blijft volledig gewaarborgd.

Benieuwd naar onze werkwijze en de database? Wij komen graag langs om u de mogelijkheden te laten zien. Neem vrijblijvend contact met ons op via 02 609 0093 of info@flane.be.